Energisyn

Byg med omtanke


Se mere

Kontakt

Mail: lentz@energisyn.nu
Mobil: 20 77 14 17

Altid klar til rådgivning og vejledning

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller brug for yderligere information.

Hos os har du altid muligheden for at få at uforpligtende tilbud, eller blot en god snak om din problemstilling.


Kontakt os

Services:

Professionel

Mange års erfaring

Rådgivning

Rådigvning

Energirammeberegning


Energisyn udfører energirammeberegninger og varmetabsrammer, som kræves i en byggetilladelse og/eller for at få et energimærke.


Energirammeberegning

Trykprøvning og termografering


Energisyn udfører tæthedsprøvning – trykprøvning – blower door test og termografering af klimaskærmen (som er gulv, ydervægge og loft/tag) på bygninger.


Trykprøvning og termografering

Tilsyn med byggeri


Energisyn udfører tilsyn med Deres byggeri, i.h.t. byggelovgivningen og leverandørernes anvisninger, med tilsynsnotat, hvor der indgår billededokumentation.


Tilsyn med byggeri

Arkitekt- og ingeniørbistand


Energisyn har 20 års erfaring indenfor skitse- og detailprojektering af enfamiliehuse, kæde-, række-, og dobbelthuse, etagebyggeri, institutioner  og erhvervsbyggeri, for private og offentlige bygherrer.


Arkitekt- og ingeniørbistand

Om Energisyn

Energisyn

Energisyn er en god løsning, om De skal have rådgivning, tegningsprojektering, energirammeberegning/varmetabsramme og/eller byggetilsyn samt udføre komplet byggeprogram.

Myndighedsprojekt., anvendes til at få byggetilladelse af kommunen, man kan dog ikke forvente at håndværkerne kan bygge efter et myndighedsprojekt, og det er umuligt at prissætte for håndværkerne, og der vil altid være tvister om hvad der er med i tilbuddet.

Hovedprojekt/udbudsprojekt er med detaljer af knudepunkter, målsætning og koter/højder, samt materialebeskrivelser, som der skal til for at håndværkerne kan bestille materialer i færdige længder/højder, og afsætte på stedet.

Energisyn anbefaler komplet projekt som består af: myndighedsprojekt, udbudsprojekt med fagbeskrivelser (der står alt hvad bygherre vil have leveret/udført), tilbudslister (bygherre kan se hvad de enkelte bygningsdele koster), kontrakter med håndværkerne, opstartsmøder med de udførende, for koordinering samt gennemgang af kritiske knudepunkter omkring tætning af klimaskærm og radonsikring. Tilsyn og byggemøder med referater og billededokumentation, afleveringsforretning samt 1- og  5 års gennemgang.

Energisyn  kan samarbejde med enhver arkitekt, -ingeniør og -håndværker ved en delopgave, men vi har også nogle håndværker hvor vi konkurrere med typehuse på prisen.

Energisyn arbejder med tæthedsundersøgelser af klimaskærmen (gulv, ydervæg og loft/tag) på bygninger. Vi anbefaler at bygherre tager stilling til sine energikrav, før udbudsmaterialet udsendes, så det fremgår klart og tydeligt, hvilken opgave håndværkerne er stillet over for. Og fastholde sine krav til den skærpede tæthed.

Energisyn  kan udføre forundersøgelse med trykprøvning, når dampspærre er udført, så man evt. kan få en god og korrekt tætning, før færdige beklædninger monteres. Denne undersøgelse er guld værd for både håndværkerne og bygherren.

Energisyn anbefaler altid at, bygherre rekvirerer Blower Door Test før aflevering af byggeriet og lige før 5 års gennemgang.

Energisyn udarbejder en Rapport1 /Certifikat2 af undersøgelsen, rapporten viser hvor tæt/utæt din bygning er, og kan sammenholdes med det ansøgte i byggeansøgningen. Der står minimumskrav i bygningsregelmentet, men bygherren kan selv vælge at stille skærpede krav om tæthed og kontrol heraf.

Med venlig hilsen

Energisyn

Rådgivende Ingeniører

Måletekniker og Thermographer Level 1,

samt arkitekt- og ingeniørrådgivning,

-projektering og –byggeledelse.

Håber De får noget ud af at læse efterfølgende sider:)

Energisyn er uvildig og sælger ikke byggematerialer samt udfører ikke dokumenteret BlowerDoor Test på egne byggeprojekter til myndighederne.

Projekter

Følg med på de sociale medier


Facebook

Hvad siger kunderne?

Vi glæder os til at modtage jeres feedback

Adam Jerard
Vi glæder os til at modtage jeres feedback

Mila Denware
Vi glæder os til at modtage jeres feedback

Mike McDonald

Samarbejdspartnere

Kontakt os!

  • lentz@energisyn.nu
  • 20 77 14 17
  • Åbningstider:
  • Mandag – Fredag
  • 08:00 – 16:00

  • Terms & Conditions
  • Privacy Policy CVR nr.: 34446003


Tilbage til toppen


Facebook-f