Energisyn har 20 års erfaring indenfor skitse- og detailprojektering af enfamiliehuse, kæde-, række-, og dobbelthuse, etagebyggeri, institutioner (vuggestuer, børnehaver, skoler, bofællesskaber for fysiske og psykiske handicappede, ældrecentrer) og erhvervsbyggeri, for private og offentlige bygherrer.

Energisyn har arbejdet med, og tilbyder følgende:

– Bygherrerådgivning.

– Byggeansøgninger, anmelder, jordvarmeansøgninger og dispensationer.

– Drifts- og vedligeholdelsesrapporter.

– Jord-, kloak- og betonprojektering og –beregning.

– Byggemodninger; med kloak-, vand-, varme-, el-, og vejanlæg for private og kommunale bygherre, i god dialog med ledningsejere.

– El-installationsprojektering af ovenstående byggerier.

– Solcelleanlæg.

– VVS-projektering med diverse beregninger af ovenstående byggerier.

– U-værdier, varmetabs- og energirammeberegninger.

– Solfangeranlæg.

– Jordvarmeanlæg.

– Varmepumper; luft til luft og luft til vand.

– Registreringer og opmålinger af eksisterende bygninger.

– Fagbeskrivelser

– Tilbudslister

– Kontrakter med håndværkerne.

– Opstartsmøder.

– Tilsyn og byggemøder

– Fejl- og mangelgennemgange

– Afleveringsforretninger

-1-års- og 5 årsgennemgange

Energisyn anvender følgende softwareprogrammer: Tectite Express til BlowerDoor Test, Testo´s IRsoftware til termografering, Word, Excel,

AutoCad 2013, Rockwools energiberegningsprogrammer.

Udarbejdelse af skitseprojekt udfra bygherrens ønsker og  ideer.

Mindste krav fra myndighederne til en byggeansøgning, nogle kommuner kræver flere projekttegninger og beregninger.

Et godt Hovedprojekt ved udbud i fagentrepriser, hvor håndværkerne kan prissætte byggeriet. og tegningsmaterialet er målsat horisontalt og vertikalt, så håndværkerne ved hvor bygningsdelene skal indbygges.