Energisyn udfører tilsyn med Deres byggeri, i.h.t. byggelovgivningen og leverandørernes anvisninger, med tilsynsnotat, hvor der indgår billededokumentation.