Energisyn:

Energisyn er en god løsning, om De skal have rådgivning, tegningsprojektering, energirammeberegning/varmetabsramme og/eller byggetilsyn samt udføre komplet byggeprogram.

Myndighedsprojekt., anvendes til at få byggetilladelse af kommunen, man kan dog ikke forvente at håndværkerne kan bygge efter et myndighedsprojekt, og det er umuligt at prissætte for håndværkerne, og der vil altid være tvister om hvad der er med i tilbuddet.

Hovedprojekt/udbudsprojekt er med detaljer af knudepunkter, målsætning og koter/højder, samt materialebeskrivelser, som der skal til for at håndværkerne kan bestille materialer i færdige længder/højder, og afsætte på stedet.

Energisyn anbefaler komplet projekt som består af: myndighedsprojekt, udbudsprojekt med fagbeskrivelser (der står alt hvad bygherre vil have leveret/udført), tilbudslister (bygherre kan se hvad de enkelte bygningsdele koster), kontrakter med håndværkerne, opstartsmøder med de udførende, for koordinering samt gennemgang af kritiske knudepunkter omkring tætning af klimaskærm og radonsikring. Tilsyn og byggemøder med referater og billededokumentation, afleveringsforretning samt 1- og  5 års gennemgang.

Energisyn  kan samarbejde med enhver arkitekt, -ingeniør og -håndværker ved en delopgave, men vi har også nogle håndværker hvor vi konkurrere med typehuse på prisen.

Energisyn arbejder med tæthedsundersøgelser af klimaskærmen (gulv, ydervæg og loft/tag) på bygninger. Vi anbefaler at bygherre tager stilling til sine energikrav, før udbudsmaterialet udsendes, så det fremgår klart og tydeligt, hvilken opgave håndværkerne er stillet over for. Og fastholde sine krav til den skærpede tæthed.

Energisyn  kan udføre forundersøgelse med trykprøvning, når dampspærre er udført, så man evt. kan få en god og korrekt tætning, før færdige beklædninger monteres. Denne undersøgelse er guld værd for både håndværkerne og bygherren.

Energisyn anbefaler altid at, bygherre rekvirerer Blower Door Test før aflevering af byggeriet og lige før 5 års gennemgang.

Energisyn udarbejder en Rapport1 /Certifikat2 af undersøgelsen, rapporten viser hvor tæt/utæt din bygning er, og kan sammenholdes med det ansøgte i byggeansøgningen. Der står minimumskrav i bygningsregelmentet, men bygherren kan selv vælge at stille skærpede krav om tæthed og kontrol heraf.

Med venlig hilsen

Energisyn

Rådgivende Ingeniører